Houtrotrenovatie

Kijkt u weleens naar de staat van uw kozijnen? Een belangrijke oorzaak van problemen met uw kozijnen ontstaat door slecht onderhoud, onvakkundig schilderwerk of een slecht uitgevoerde kozijnen. Het is belangrijk om houtrot in een zo vroeg mogelijk stadium ter herkennen door regelmatig het houtwerk in en om de woning te controleren.

Wanneer is er sprake van houtrot? Op plekken waar hout, dat onvoldoende is beschermd, in aanraking komt met vocht. Vooral verbindingen en horizontale delen van kozijnen zijn gevoelige plekken. Goed schilderwerk zorgt ervoor dat het hout goed beschermd is en er minder snel houtrot ontstaat. Aantasting van kozijnen  en ramen wordt bijna altijd veroorzaakt door indringend water, denk aan condenswater dat blijft staan op randen tegen het glas en het inrotten van glasroeden veroorzaakt. Herstel is alleen effectief als bestrijding van de bron plaatsvindt en het hout droog gezet wordt!

Wat kan ik er nu aan doen? Door het tijdig treffen van preventieve maatregelen kan al veel schade worden voorkomen. Hierbij kan op het volgende gelet worden:

  • scherpe controle bij inwateringspunten van de beglazing
  • gebrekkige glasaansluitingen zo snel mogelijk herstellen en tegen het glas op dicht schilderen
  • nagaan van de omtrekspeling en deze waar nodig vergroten
  • aanbrengen van een waterhol waar deze ontbreekt, zodat water van uitstekende delen afvalt en niet langs muren en kozijnen druipt
  • inwaterende houtverbindingen en capillaire naden van aansluitend houtwerk